GMMG API documentatie

Laatste mutatie: 13-01-2014 om 12:43

API - zoekfacetten

Met behulp van het commando '/searchfacets' kan een overzicht opgevraagd worden van de geactiveerde zoekfacetten.

Parameters

Naam Beschrijving Verplicht
apikey Unieke identificatiesleutel van de applicatie, wordt gebruikt voor het ophalen van de juiste data en het bijhouden van het gebruik van de applicatie. Ja
type Voor welk G!DS type wilt u de zoekfacetten (product, organisatie of hyperlink)

Product is standaard
Nee
output JSON / XML (standaard waarde is ingesteld binnen applicatie) Nee

Resultaat onderdelen

liveFacetSets
Deze lijst heeft alle actieve facetten en aantallen die horen bij de zoekfacetten. Alle facetlijsten worden hier getoond.
facetSets
Met behulp van deze lijst kan de samenstelling van de facetten worden gekeken. Waaruit bestaat het facet, is het een zoekvraag of wordt er gebruik gemaakt van veld uit de zoekindex.
Voorbeeld:
Resultaat (product):
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  <searchFacets>
    <appId>8</appId>
    <numberOfItems>2</numberOfItems>
    <liveFacetSets>
      <Genres>
        <Genre>
          <name>Concert</name>
          <count>29</count>
        </Genre>
        <Genre>
          <name>Dans</name>
          <count>4</count>
        </Genre>
        <Genre>
          <name>Divers</name>
          <count>3</count>
        </Genre>
      </Genres>
      <Organisaties>
        <Organisatie>
          <name>Alzheimer Nederland, afdeling Veluwe Vallei-Grebbe</name>
          <count>1</count>
        </Organisatie>
        <Organisatie>
          <name>Arboretumconcerten</name>
          <count>1</count>
        </Organisatie>
        <Organisatie>
          <name>Archief Nijmegen</name>
          <count>0</count>
        </Organisatie>
        <Organisatie>
          <name>Architectuur Centrum Nijmegen</name>
          <count>0</count>
        </Organisatie>
      </Organisaties>
    </liveFacetSets>
    <facetSets>
      <facetSet>
        <solrField>Genres</solrField>
        <name>Genres</name>
        <type>multi</type>
        <label>Facetten voor UIT App + de productsoorten die erin zitten</label>
        <facets>
          <Concert>Product.productSoort.id:(655364)</Concert>
          <Festival>Product.productSoort.id:(1245208 OR 163845 OR 196608)</Festival>
          <Film>Product.productSoort.id:(589827)</Film>
          <Theater>Product.productSoort.id:(196609 OR 1540096 OR 32770 OR 819203)
          </Theater>
          <Dans>Product.productSoort.id:(655363)</Dans>
          <LezingDebat>Product.productSoort.id:(491521 OR 1343488 OR 884737 OR
            1212421 OR 1376257)</LezingDebat>
          <RouteRondleiding>Product.productSoort.id:(1572868 OR 1212428 OR
            294918)</RouteRondleiding>
          <Expositie>Product.productSoort.id:(98307 OR 1507340)</Expositie>
          <OpenDag>Product.productSoort.id:(1146883)</OpenDag>
          <Sport>Product.productSoort.id:(294919 OR 1146880)</Sport>
          <Kinderactiviteit>Product.productSoort.id:(360560 OR 1015810)
          </Kinderactiviteit>
          <Divers>Product.productSoort.id:(131072 OR 2490408 OR 1376259 OR 1343505
            OR 360448 OR 1212435 OR 1409024 OR 426034 OR 1245196 OR 1998848 OR
            1474567)</Divers>
        </facets>
      </facetSet>
      <facetSet>
        <solrField>Organisatie.naam</solrField>
        <name>Organisaties</name>
        <type>field</type>
        <label>Organisaties</label>
        <facets/>
      </facetSet>
    </facetSets>
  </searchFacets>