GMMG API documentatie

Laatste mutatie: 13-01-2014 om 12:43

API - detail

Individuele G!DS items opvragen vanuit de middleware op basis van het G!DS ID.

De keuze voor het type is in de url geplaatst (zie onder).


Url samenstelling:
Product detail aanvraag:
http://service.gmmg.bartcms.nl/api/v1/product/detail?apikey=01cb0aa172e0fd414342&id=123
Organisatie detail aanvraag:
http://service.gmmg.bartcms.nl/api/v1/organisatie/detail?apikey=01cb0aa172e0fd414342&id=123
Hyperlink detail aanvraag:
http://service.gmmg.bartcms.nl/api/v1/hyperlink/detail?apikey=01cb0aa172e0fd414342&id=123

Het raadplegen van het detail voor een hyperlink wordt in de praktijk niet veel gebruikt.

Parameters

Naam Beschrijving Verplicht
apikey Unieke identificatiesleutel van de applicatie, wordt gebruikt voor het ophalen van de juiste data en het bijhouden van het gebruik van de applicatie. Ja
id Identificatie sleutel van het G!DS item (product/organisatie/hyperlink). Ja
output JSON / XML (standaard waarde is ingesteld binnen applicatie) Nee
filter_id Geselecteerde filter. Nee

Onderdelen van 'detail'

Het resultaat bestaat uit de aanwezige velden in G!DS. Een deel is variabel, door de productsoortspecifieke velden.


Voorbeeld (product):
Resultaat:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<productDetail>
	<params>
		<product>detail</product>
		<id>144086</id>
		<view>detail</view>
	</params>
	<product>
		<productId>144086</productId>
		<id>144086</id>
		<productSoortId>426015</productSoortId>
		<productSoortNaam>Lotgenotencontact, ontmoetingsgroepen</productSoortNaam>
		<productSoortVersie>24</productSoortVersie>
		<gmlVersie>2</gmlVersie>
		<publieksNaam>Alzheimer Café</publieksNaam>
		<beschrijving>Het Alzheimercafé Wageningen start op dinsdag 24 september op een
        nieuwe locatie in de Buurtse Bocht in Wageningen.
        Het thema van deze avond zal de rol van de huisarts zijn. U kunt de volgende
        vragen verwachten: Wanneer ga je naar de huisarts als je denkt dat er sprake
        is van dementie? Kan de huisarts dementie vaststellen? Welke rol heeft de
        huisarts als dementie is vastgesteld?
        Deze en andere vragen zullen beantwoord worden door dr.Elvira Schouten , huisarts
        in Bennekom met als specialisatie ouderen. Na de pauze is er gelegenheid om uw
        eigen vragen te stellen.</beschrijving>
		<aanmaakTijdstip.datum>2008-11-16</aanmaakTijdstip.datum>
		<aanmaakTijdstip.tijd>05:23:17</aanmaakTijdstip.tijd>
		<wijzigingsTijdstip.datum>2013-09-18</wijzigingsTijdstip.datum>
		<wijzigingsTijdstip.tijd>14:52:08</wijzigingsTijdstip.tijd>
		<Organisatie>Alzheimer Nederland, afdeling Veluwe Vallei-Grebbe</Organisatie>
		<locatieContactGegevens.naam>De Buurtse Bocht
          </locatieContactGegevens.naam>
		<locatieContactGegevens.telefoonNummer>+31317468818
          </locatieContactGegevens.telefoonNummer>
		<locatieContactGegevens.bezoekAdres.straat>Buurtseweg
          </locatieContactGegevens.bezoekAdres.straat>
		<locatieContactGegevens.bezoekAdres.huisnummer>3
          </locatieContactGegevens.bezoekAdres.huisnummer>
		<locatieContactGegevens.bezoekAdres.postcode>6707EZ
          </locatieContactGegevens.bezoekAdres.postcode>
		<locatieContactGegevens.bezoekAdres.woonplaats>WAGENINGEN
          </locatieContactGegevens.bezoekAdres.woonplaats>
		<locatieContactGegevens.bezoekAdres.toegankelijkVoorGehandicapten>Ja
          </locatieContactGegevens.bezoekAdres.toegankelijkVoorGehandicapten>
		<extraContactGegevens.contactGegevens.naam>Marjoke van Gelder
          </extraContactGegevens.contactGegevens.naam>
		<extraContactGegevens.contactGegevens.telefoonNummer>+31623031648
          </extraContactGegevens.contactGegevens.telefoonNummer>
		<bestanden.bestand.weergaveNaam>AN_Cafe_wageningen_zwart_RGB_90%.jpg
          </bestanden.bestand.weergaveNaam>
		<bestanden.bestand.bestandURI>http://files.gids2.nl/producten/P144086/AN_Cafe_
          wageningen_zwart_RGB_90%25.jpg</bestanden.bestand.bestandURI>
		<bestanden.bestand.grootte>21600</bestanden.bestand.grootte>
		<bestanden.bestand.type>Afbeelding</bestanden.bestand.type>
		<bestanden.bestand.metadata.0>image/jpeg</bestanden.bestand.metadata.0>
		<bestanden.bestand.kenmerken.0>Logo</bestanden.bestand.kenmerken.0>
		<bestanden.bestand.uploadTijdstip.datum>2012-10-15
          </bestanden.bestand.uploadTijdstip.datum>
		<bestanden.bestand.uploadTijdstip.tijd>16:47:46
          </bestanden.bestand.uploadTijdstip.tijd>
		<Evenementen.Contacttijden.0>maandelijks</Evenementen.Contacttijden.0>
		<Prijs.Prijzen>GRATIS</Prijs.Prijzen>
		<ExtraInfo.Bijzonderheden>Alzheimer Café Ede: Dennenlaan 100
			Iedere derde donderdagavond van de maand vanaf 19.00 uur

			Alzheimer Café Veenendaal: Poolster 162
			Iedere laatste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur

			Alzheimer Café Renkum: De Hucht, Dorrestijnplantsoen 1 Heelsum
		Iedere tweede dinsdagmiddag van de maand vanaf 14.30 uur
          </ExtraInfo.Bijzonderheden>
		<thumbnails.0.uri>http://service.gmmg.bartcms.nl/file/view/product/
          144086/img/1/</thumbnails.0.uri>
		<thumbnails.0.name>AN_Cafe_wageningen_zwart_RGB_90%.jpg
          </thumbnails.0.name>
	</product>
</productDetail>